Wat is erfpacht

Informatie over erfpacht, wat erfpacht is en wat er bij erfpacht komt kijken.


De betekenis van erfpacht

Erfpacht is het recht om een stuk grond te gebruiken dat van een andere eigenaar is. Voor het gebruik van de grond betaalt de erfpachter de eigenaar een jaarlijkse vergoeding, een zogeheette canon. Diegene die erfpacht heeft tijdens de duur van de erfpacht dezelfde rechten als de eigenaar. Veelal zijn erfverpachters de gemeente, staatsbosbeheer of een woningcorporatie.


De betekenis van erfpacht

Verkopen van een erfpacht woning

Bij de verkoop van een woning dat word gepacht, is de verkopende partij verplicht om te vermelden dat het om erfpacht gaat. Dit zal de notaris vermelden in het koopcontract. In de akte van levering die door de notaris is opgemaakt tijdens de overdracht van de woning zal ook te lezen zijn dat het om erfpacht gaat. Het kan voor ingewikkelde situaties zorgen wanneer de koper niet op de hoogte is van de erfpacht en daar na de koop pas achter komt. Echter komt dit nog zelden voor, de notaris aan de kopende partij altijd mondeling vragen of die op de hoogte is van de erfpacht en de gevolgen daarvan.

Wist u dat een notaris u vaak gratis en vrijblijvend informeert over de te regelen zaken omtrent de koop of verkoop van een woning met erfpacht. Komt nu gratis en vrijblijvend in contact met notarissen door een offerte aan te vragen via: gratis offertes aanvragen


Erfpacht voorwaarden

De voorwaarden van de erfpacht is vastgelegd door de notaris in de akte van uitgifte erfpacht. Hierin zijn onder andere verplichtingen te lezen die door de erfverpachter zijn opgesteld. In de erfpachtvoorwaarden staat:

  • bloot-eigenaar - De eigenaar van de grond en bebouwing, ookwel de erfverpachter genoemd.

  • Periode van erfpacht - De duur van de erfpacht, veelal zijn meerdere, zo niet tientallen jaren vastgelegd..

  • Afspraken canon - Afspraken over de jaarlijkse vergoeding, afkoop, herziening en indexering.

  • Bestemming - De bestemming van de grond en de bebouwing, welke mogelijkheden heeft de erfpachter.

  • Opzegging - Aspraken over te volgen procedures bij het opzeggen van het pachten.

  • Erfpacht overdracht - Toestemming die u nodig heeft om de het erfpacht over te dragen.

  • Lasten en onderhoud - Welke lasten en onderhoud vallen onder de verantwoordelijkheid van de erfpachter.

  • Bijzondere bepalingen - Bijzondere afspraken waar de erfpachter zich aan dient te houden, of de buurman zijn koeien op het land laten grazen bijv.


Erfpacht en opstalrecht

Opstalrecht geeft het recht om de bebouwing op de grond van een ander als eigendom te hebben. Het komt voor dat het opstalrecht is gekoppeld aan het erfpachterecht. Maar het kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld eigenaar is van het huis maar niet van de grond. Wanneer de erfpacht afloopt, eindigd ook automatisch het opstalrecht.

Wilt u gratis notarisoffertes ontvangen?

Vergelijk offertes en bespaar 40% op uw notaris.

Ja - stuur mij gratis en vrijblijvend offertesJa graagNee bedankt!